Diretoria do Karaokê

Presidente
Vicente Naoya Kobayashi
Vice Presidente
Shingo Tani

Tesoureiros
Natalina Nakamura
Mizuto Yamasaki

Secretaria
Setsuko Kobayashi
Nanco Hino

Conselheiros
Noriaki Ejima
Alberto Nashiro
Mizuto Yamasaki
Shingo Tani

Som:

Noriaki Ejima
Toshiaki Ejima
Fumio Tami
Minor Hino

Deixe um comentário